Strategische verkenningen Internationaal

Rapport over welke landen en internationale organisaties aan Nederland de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren voor de transities klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme en groene mobiliteit.