Zelfdoding bij jeugd

In 2017 is het aantal suïcides onder jongeren fors toegenomen. Deze tussenrapportage richt zich op de uitgebreidere leeftijdsgroep 10 tot 23 jaar en vergelijkt casussen uit 2017 met eerdere jaren.