Generiek afsprakenstelsel voor datadeelinitiatieven als basis van de digitale economie

Data worden in de economie en samenleving steeds belangrijker. Data zijn een cruciale grondstof voor de nieuwe economie. De huidige infrastructuur voor het op schaal en gestructureerd delen van data is echter nog niet op orde.

Belemmeringen

Dit onderzoek bevestigt dat de huidige 'infrastructuur' voor het op schaal en gestructureerd delen van data nog niet op orde is. Belemmeringen voor datadelen zijn vooral bewustwording en er zijn diverse technische-, juridische- en operationele belemmeringen.

Advies

In het onderzoek wordt geadviseerd om een datadeelcoalitie op te zetten die kennis gaat delen en het voorstel gedaan om een generiek afsprakenstelsel voor datadeelinitiatieven op te zetten vanuit de markt waarmee de belemmeringen voor met name het MKB kunnen worden opgelost.