Versterking gemeenteraden bij effectieve samenwerking

In het rapport worden mogelijkheden beschreven tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet ter versterking van de positie van de gemeenteraad ten opzichte van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden.