Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap 2017

Jaarlijks rapporteert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in het voorafgaande jaar in Nederland werden uitgevoerd. Het betreft de afbrekingen tot 24 weken zwangerschapsduur. In 2017 werden 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 379 meer dan in 2016. 11 procent van de behandelingen betrof vrouwen die in het buitenland woonachtig waren.