Werkgevers over diversiteit op de werkvloer

Kwalitatief onderzoek onder leidinggevenden en HR-functionarissen ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid