Raadsaanbevelingen NL buitengrenzen 20 december 2018

Het Engelstalige document bevat Raadsaanbevelingen naar aanleiding van de verbeterpunten uit de Schenenevaluatie uit 2017 voor de bewaking van de buitengrenzen. Het betreft de grensdoorlaatposten Hoek van Holland, Europoort, Rotterdam The Hague airport en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Eurosur (Schiphol).