Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030

Het rapport bevat de resultaten van een verkenning van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) naar het draagvlak in de samenleving voor een strategische verheidsagenda voor de Noordzee.