Meetrapport Elektromagnetische velden rond het spoor

Het testrapport bevat de uitkomsten van de metingen van elektromagnetische velden (EM-velden) bij spoorwegovergangen en de omgeving van de overgangen.

Zie ook