Monitoringsrapportage leverings- en voorzieningszekerheid elektriciteit 2019

De Europese richtlijn 2009/72/EC Elektriciteit verplicht lidstaten om eens in de twee jaar verslag uit te brengen aan de Europese Commissie over de leverings- en voorzieningszekerheid van elektriciteit. Dit rapport omvat de monitoringsrapportage waarmee door verzending aan de Europese Commissie aan deze verplichting wordt voldaan.