Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Machtigen

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft een onderbouwd inzicht in de maatschappelijke en bedrijfseconomische baten en effecten die direct of indirect samenhangen met de ontwikkelingen rondom de generieke machtigingsoplossing en de daarbij op te leveren functionaliteiten.