Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2018

Jaarlijks onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de uitgaven, de contractering, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van 'dure geneesmiddelen'.