Nota van aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. De commissie had vragen gesteldĀ  naar aanleiding van de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet gebruik van
passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven.