Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

De Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Daarbij wordt teruggekeken over de periode 2013-2017, vooruitgekeken voor het tijdvak 2018-2021 (middellange termijn) en een verkenning uitgevoerd voor de lange termijn (2022-2025). De trends en ontwikkelingen worden afgezet tegen en in relatie gebracht met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt over dezelfde perioden. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een (verwachte) toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor de komende jaren.