Herkenbaarheid van en vertrouwen in websites en e-mails van de overheid

Een onderzoek naar de herkenning van echte en vervalste websites en e-mails van de overheid.

In dit rapport wordt ingegaan op de onderwerpen:

  • De digivaardigheid en eigen ervaringen van de burgers.
  • De beoordeling van websites en e-mail door burgers.
  • De houding van burgers ten aanzien van maatregelen.

Phishing vormt een steeds groter beveiligingsrisico voor de overheid en de burger. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onderzoek naar de herkenbaarheid en de betrouwbaarheid van overheidswebsites en e-mails gestart met de doelstellingen:

  • Het wordt moeilijker om het vervalsen van kenmerken tegen te gaan.
  • Het wordt moeilijker om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen.
  • Het voorkomen van phishing.