Actieonderzoek 5 pilots Weerbaar opvoeden

In de opvoeding van kinderen loop je als ouders soms tegen kleine of grote zorgen of opvoedvragen aan. Voor moslimouders is dat niet anders. Maar een deel van de vragen kunnen wel anders zijn dan de vragen van de meeste andere ouders. Bijvoorbeeld vragen die voortkomen uit zorgen over discriminatie of door de angst dat je kinderen zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving.

In Nederland kun je als ouders met opvoedvragen terecht bij hulpverleners. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld werken bij de centra voor jeugd en gezin en op scholen. Maar deze hulpverleners zijn niet altijd goed genoeg toegerust om moslimouders te helpen met hun specifieke vragen.

SZW is op zoek gegaan naar handvaten voor de hulpverleners om deze groep ouders beter te kunnen helpen. Daarvoor is de pilot weerbaar opvoeden uitgevoerd in 5 steden. In de pilot staat de vraag van de ouders centraal, maar het hoofddoel daarbij is wel dat we het belangrijk vinden dat kinderen– met behoud van de eigen waarden – optimaal mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. In de pilots zijn dan ook werkvormen ontwikkeld om ouders hierbij te ondersteunen.

Deze pilot heeft veel kennis opgeleverd en een training die is ontwikkeld voor hulpverleners. Deze kennis willen we aan veel meer hulpverleners en steden beschikbaar stellen.