Bijlage 2 bij brief Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer bijlage 2 bij brief Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten.