Financieringsmonitor 2018

Het doel van deze Financieringsmonitor is inzicht te verschaffen in de mate waarin het mkb
behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht
naar externe middelen is.