Rapport 'Doorstromen van hbo naar wo'

Dit rapport gaat na hoeveel masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs schakelmogelijkheden bieden aan hbo-bachelor gediplomeerden over het collegejaar 2018-2019. Het onderzoek is verricht door de Inspectie van het Onderwijs.