Plegers van partnergeweld en kindermishandeling: verschillen, overeenkomsten en overlap

Het rapport biedt een overzicht van achtergronden en risicofactoren van plegers van partnergeweld, kindermishandeling en overlap van beide vormen van geweld in de algemene populatie.