Contouren Toekomstbeeld OV 2040

Beschrijft de invulling van de ambitie van het Rijk, provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail om te komen tot gezamenlijke richtlijnen voor het openbaar vervoer in 2040.

Het is een verdere concretisering van een document dat in 2016 werd gepubliceerd: Overstappen naar 2040. De contouren geven richting en gezamenlijke vervolgstappen voor de toekomst, bijvoorbeeld rond enkele grote thema’s als verstedelijking, verduurzaming en vraaggestuurde mobiliteit.