Instroom WAHV-beschikkingen snelheid en verkeerslichten per digitale paal per provincie

Uitgevraagde periode: 1-jan-2018 t/m 31-dec-2018.