Quickscan luchthaven in zee actualisatie van kennis, kosten en baten

Deel 2 van de quickscan naar de mogelijkheden van een luchthaven in zee. Dit deel bevat een actualisatiestudie naar de maatschappelijke kosten en baten van verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee.