De toezichthoudende taak van de Raad voor de Kinderbescherming. Het ondergeschoven kind

Het rapport richt zich op de vraag hoe welke manier de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de  jeugdreclassering.