De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren (CCL): Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek

Rapport over de problematiek van schooluitval onder (hoog)begaafde leerlingen. Tot 2014 heeft de zorginstelling Centrum voor Creatief Leren (CCL) (hoog)begaafde kinderen en jongeren opgevangen die uit het onderwijssysteem waren geraakt. Dit rapport gaat over de periode tijdens het verblijf op het CCL en de periode na 2014.