De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden

Deze notitie over de verbijzonderde interne controle (VIC) is een nadere toelichting op de huidige mogelijke situatie voor belanghebbenden van een decentrale overheid.

Deze notitie is mede gemaakt naar aanleiding van eerdere ontwikkelingen in de accountancyregelgeving.

De commissie BADO wil een handreiking bieden aan met name decentrale overheden, waarbij inzicht geboden wordt in hoe de verbijzonderde interne controle kan worden ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de mogelijkheden voor de controlerend accountant om hiervan gebruik te maken.