Kwaliteit van data over voorschoolse educatie in BRON

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Kohnstamm Instituut in 2018 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gegevens over de voorschoolse educatie die zijn geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON). Voorschoolse educatie is onderdeel van voor- en vroegschoolse educatie (vve).