Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de voortgang en ervaren effecten zijn van de
beleidsaanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, ook wel de ‘vervolgaanpak’ genoemd.