Infographic Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (vsv)

De infographic geeft een overzicht van de ontwikkeling van het landelijk aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het gaat om de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.