Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2019

In het rapport licht het kabinet toe hoe Nederland invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie uit juli 2018 over het economisch en budgettair beleid.