Verkenning bundeling proeven met apen

Onderzoek of het onderbrengen van biomedische proeven met apen van het Nederlands Herseninstituut en het Erasmus MC bij het Biomedical Primate Research Centre kan bijdragen aan een vermindering van het aantal proeven met apen in Nederland.