Voice Mid-Term Review (Engelstalig)

Tussentijdse evaluatie van het Voice programma om aanbevelingen te doen voor de laatste twee jaar van de uitvoering van het programma en input te leveren voor een (mogelijke) verlenging na 2021.