Ruimtelijke Strategie Datacenters - Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland

De routekaart 2030 geeft aan hoe REOS richting wil geven aan een betere ruimtelijk afstemming voor vestiging en clustering van datacenters in Nederland, inclusief de beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken. Met het bestuurlijk akkoord wordt nu overgegaan op de uitvoering.