Onderzoek naar de zorgkosten voor overlijden

Onderzoek naar in hoeverre er sprake is van een ongelijk speelveld tussen verzekeraars, als gevolg van een ongelijke verdeling over verzekeraars van subgroepen van verzekerden met relatief veel sterfte.