Onderzoek naar TenderNed

Onderzoek naar de toekomst van het aanbestedingsplatform TenderNed. Atos Consulting voerde het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

TenderNed is het centrale aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. TenderNed wordt beheerd door PIANOo en wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TenderNed functioneert naar behoren en gebruikers zijn over het algemeen tevreden. De kosten van TenderNed zijn in de loop der jaren echter toegenomen. Tegelijkertijd groeien private aanbestedingssystemen in termen van gebruikers en functionaliteit en lijkt die trend zich door te zetten.

Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opdracht gegeven aan Atos Consulting om de haalbaarheid en uitwerking van twee opties voor de toekomst van TenderNed te verkennen. Het gaat daarbij om:

  1. Medefinanciering door decentrale overheden;
  2. Het aan de markt overlaten van (delen van de) TenderNed-functionaliteit.

Atos beveelt aan om TenderNed uit te faseren om in de toekomst alleen nog een portaalfunctie in stand te houden, waarin ondernemers een totaaloverzicht van aanbestedingen kunnen vinden.

Voordat over de toekomst van TenderNed besluitvorming kan plaatsvinden zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege de gemoeide belangen, kosten en gevolgen van de onderzochte opties, eerst een nadere verkenning uitvoeren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is samen met de relevante belanghebbenden in gesprek over beide onderzochte opties. Het rapport biedt inzicht in het belang dat de verschillende actoren aan TenderNed hechten en biedt daarmee een basis voor die gesprekken.