Reactie op aangehouden motie uitbreiding van het taakstrafverbod


Afschrift van de brief van de ministers Dekker en Grapperhaus aan de Tweede Kamer over een aanpassing van het Wetboek van Strafrecht (Sr) voor het
opleggen van taakstraffen bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak.