Op naar hoger hangend fruit - Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018

Evaluatierapport van de geneesmiddelenvisie ‘Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten’ en een daarmee samenhangende set aan maatregelen over de hele geneesmiddelenketen