Advies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over de erfrechtelijke gevolgen van meerouderschap

Het advies gaat op de erfrechtelijke gevolgen van juridisch meerouderschap zoals dat de SStaatscommissie Herijking ouderschap dat schetst in het rapport ‘Kind en Ouders in de 21ste eeuw’.