Advies Staatscommissie IPR internationaal privaatrechtelijke aspecten aspecten meerouderschap en draagmoederschap


Advies van de Staatscommissie IPR over de internationaal privaatrechtelijke aspecten van de aanbevelingen en voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. De commissie deed deze voorstellen in haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’.