Eindrapport Verkenning overdracht concessieverlening Friese Waddenveren

De verkenning richt zich op de voordelen, nadelen en eventuele risico's van de overdracht van de concessies voor de Friese Waddenveren voor
reizigers, het ministerie, de provincie en overige partijen.