Inspectieonderzoek naar additionele kosten verbonden aan masteropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Resultaten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de extra kosten die de Erasmus Universiteit Rotterdam in rekening brengt voor 2 masteropleidingen.