Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders

Op 1 juli 2013 trad de Wet Verbetering positie pleegouders in werking. De Wet Verbetering positie pleegouders is grotendeels overgenomen in de Jeugdwet. Dit onderzoek kijkt hoe de wet uitpakt in de praktijk.