Modellen om de humane blootstelling aan gewasbestrijdingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken

Het rapport bevat rekenmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de blootstelling van mensen aan gewasbestrijdingsmiddelen.