Oordeel onafhankelijke deskundige over beleidsdoorlichting artikel 24

De rapportage geeft een oordeel van de onafhankelijk deskundige volgens artikel 2 van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (rijksbegrotingsvoorschriften). De beoordeling gaat over de beleidsdoorlichting artikel 24 (en artikel 97), Handhaving en Toezicht, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het betreft de periode 2012 tot en met 2017. De uitgaven onder dit begrotingsartikel bestaan volledig uit de bijdrage aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).