Besluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de aanpassing van enkele regels voor de beoordeling van verblijfsaanvragen (afschaffing discretionaier bevoegdheid).