Jaarrapportage Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden 2014-2018

In deze rapportage van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden zijn de gegevens verzameld over het aantal binnengekomen verzoeken bij de Centrale autoriteit over de jaren 2014 t/m 2018 van drie verdragen, te weten:

  • het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (Haags kinderontvoeringsverdrag);
  • het Haags Verdrag van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haags inderbeschermingsverdrag), inclusief de Verordening Brussel IIbis;
  • het Haags Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie (Haags Adoptieverdrag).