Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie

Het rapport bespreekt het onderzoek van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie. De commissie deed onderzoek naar aanleiding van berichtgeving over de gang van zaken bij benoemingen.