Beperking openbaarmaking hoofdstuk 4

De tekst geeft een toelichting op het besluit van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie om hoofdstuk 4 van het onderzoeksrapport beperkt openbaar te maken in verband met privacy.