Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Dit rapport evalueert de Wet eindtoetsing po. In deze wet staat dat alle basisscholen in groep 8 een eindtoets moeten afnemen bij hun leerlingen. Deze wet is sinds het schooljaar 2014/2015 van kracht.