Startevaluatie Pilot Lerend evalueren VWS: Meerjarenprogramma 2018-2022

Het doel van deze startevaluatie is om inzicht te geven in de huidige kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.